Международен транспорт и спедиция

Необходими документи за митница

 

ПРИ ВНОС:

 • Нотариално заверено пълномощно;
 • Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ;
 • Необходими разрешителни за внос според спецификата на стоката;
 • Вносни фактури и други необходими търговски документи;
 • Документ за произход в случай на ползване на преференции;
 • Други документи, изисквани от митническите служби.ПРИ ИЗНОС:

 • Нотариално заверено пълномощно;
 • Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ;
 • Документи, удостоверяващи произхода на стоката;
 • Документи, удостоверяващи собствеността на стоката;
 • Оригинални износни фактури;
 • Оригинални сертификати.

2009 © Copyright Smart Express Ltd.
All rights reserved
 
нагоре